مشخصات BLU Hero

مشخصات کامل گوشی BLU Hero سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.8 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 950mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life Mark

مشخصات کامل گوشی BLU Life Mark سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio Energy

مشخصات کامل گوشی BLU Studio Energy سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 5000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Vivo IV

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo IV سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Elite 3.8

مشخصات کامل گوشی BLU Elite 3.8 سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 3.8 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1600mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio G HD LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio G HD LTE سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2200mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash M2

مشخصات کامل گوشی BLU Dash M2 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Studio 5.0 S II

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.0 S II سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Dash Music 4.0

مشخصات کامل گوشی BLU Dash Music 4.0 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1500mAh ..

ادامه مطلب