قیمت BLU TV2Go Lite

مشخصات کامل گوشی BLU TV2Go Lite سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Brooklyn

مشخصات کامل گوشی BLU Brooklyn سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 750mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Energy JR

مشخصات کامل گوشی BLU Energy JR سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 3000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

قیمت BLU Dual SIM Lite

مشخصات کامل گوشی BLU Dual SIM Lite سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.77 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Tank 4.5

مشخصات کامل گوشی BLU Tank 4.5 سیستم عامل: Android OS, v4.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1760mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

قیمت BLU Brilliant

مشخصات کامل گوشی BLU Brilliant سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2.2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

گوشی BLU Energy M

مشخصات کامل گوشی BLU Energy M سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 4000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X2

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X2 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Studio 5.0 II

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.0 II سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2000mAh ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life 8

مشخصات کامل گوشی BLU Life 8 سیستم عامل: Android OS, v4.2.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب