گوشی BLU Studio One Plus

مشخصات کامل گوشی BLU Studio One Plus سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3200mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio One

مشخصات کامل گوشی BLU Studio One سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2450mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio 6.0 LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 6.0 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3200mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life One X (2016)

مشخصات کامل گوشی BLU Life One X (2016) سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.2 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2900mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo XL

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo XL سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3150mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Selfie

مشخصات کامل گوشی BLU Selfie سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo Air LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo Air LTE سیستم عامل: Android OS, v5.0.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2050mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU R1 HD

مشخصات کامل گوشی BLU R1 HD سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio XL2

مشخصات کامل گوشی BLU Studio XL2 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 4900mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life Pure

مشخصات کامل گوشی BLU Life Pure سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2020mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب