قیمت BLU Deejay Touch

مشخصات کامل گوشی BLU Deejay Touch سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 750mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت BLU Ultra

مشخصات کامل گوشی BLU Ultra سیستم عامل: Feature phone دوربین : NO صفحه نمایش: 1.31 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 500mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت BLU Texting 2 GO

مشخصات کامل گوشی BLU Texting 2 GO سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 850mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت BLU Samba

مشخصات کامل گوشی BLU Samba سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Zoey

مشخصات کامل گوشی BLU Zoey سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی: 24MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

قیمت BLU Samba Mini

مشخصات کامل گوشی BLU Samba Mini سیستم عامل: Feature phone دوربین : 2MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 700mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت BLU Click

مشخصات کامل گوشی BLU Click سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.77 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 800mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Samba W

مشخصات کامل گوشی BLU Samba W سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

قیمت BLU Tank

مشخصات کامل گوشی BLU Tank سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 1800mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

قیمت BLU TV2Go

مشخصات کامل گوشی BLU TV2Go سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب