قیمت BLU Texting 2 GO

مشخصات کامل گوشی BLU Texting 2 GO سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 850mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Zoey

مشخصات کامل گوشی BLU Zoey سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی: 24MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

قیمت BLU Tank

مشخصات کامل گوشی BLU Tank سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 1800mAh عرضه در بازا..

ادامه مطلب

قیمت BLU TV2Go

مشخصات کامل گوشی BLU TV2Go سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

قیمت BLU EZ2Go

مشخصات کامل گوشی BLU EZ2Go سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Diva

مشخصات کامل گوشی BLU Diva سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Samba TV

مشخصات کامل گوشی BLU Samba TV سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Tank Xtreme 2.4

مشخصات کامل گوشی BLU Tank Xtreme 2.4 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 24MB RAM باتری: 720mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت BLU Diesel 3G

مشخصات کامل گوشی BLU Diesel 3G سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 1000mAh عرضه در بازار:..

ادامه مطلب

قیمت BLU Disco2GO II

مشخصات کامل گوشی BLU Disco2GO II سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 850mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب