مشخصات BLU Studio 5.0 C

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.0 C سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1800mAh ..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo 5 Mini

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 5 Mini سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1500mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio G Plus

مشخصات کامل گوشی BLU Studio G Plus سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio G Plus HD

مشخصات کامل گوشی BLU Studio G Plus HD سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Dash 5.0

مشخصات کامل گوشی BLU Dash 5.0 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio G2 HD

مشخصات کامل گوشی BLU Studio G2 HD سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Advance 4.0

مشخصات کامل گوشی BLU Advance 4.0 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1600mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio C 5 + 5 LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio C 5 + 5 LTE سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Quattro 4.5

مشخصات کامل گوشی BLU Quattro 4.5 سیستم عامل: Android OS, v4.0, up to v4.1 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio J5

مشخصات کامل گوشی BLU Studio J5 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2300mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب