گوشی BLU Grand Max

مشخصات کامل گوشی BLU Grand Max سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2200mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Studio 5.0 LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.0 LTE سیستم عامل: Android OS, v4.2, up to v4.4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتر..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio 7.0 LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 7.0 LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3700mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Neo XL

مشخصات کامل گوشی BLU Neo XL سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 6 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X Plus LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X Plus LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2750mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Studio 5.3 S

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.3 S سیستم عامل: Android OS, v4.1.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.3 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2800mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Neo X Plus

مشخصات کامل گوشی BLU Neo X Plus سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Vivo 4.8 HD

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 4.8 HD سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio C 8+8 LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Studio C 8+8 LTE سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب