گوشی BLU Studio X Plus

مشخصات کامل گوشی BLU Studio X Plus سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life One (2015)

مشخصات کامل گوشی BLU Life One (2015) سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتر..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio G

مشخصات کامل گوشی BLU Studio G سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2000mAh ..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life X8

مشخصات کامل گوشی BLU Life X8 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life One XL

مشخصات کامل گوشی BLU Life One XL سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM با..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio 5.5C

مشخصات کامل گوشی BLU Studio 5.5C سیستم عامل: Android OS, v4.4, up to v5.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتر..

ادامه مطلب

گوشی BLU Studio X

مشخصات کامل گوشی BLU Studio X سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2100mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life 8 XL

مشخصات کامل گوشی BLU Life 8 XL سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری:..

ادامه مطلب