قیمت BLU Deejay Touch

مشخصات کامل گوشی BLU Deejay Touch سیستم عامل: Feature phone دوربین : 1.3MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 64MB RAM باتری: 750mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash L

مشخصات کامل گوشی BLU Dash L سیستم عامل: Android OS, v4.4 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1450mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X Plus LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X Plus LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2750mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Dash 5.0

مشخصات کامل گوشی BLU Dash 5.0 سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 2000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash L3

مشخصات کامل گوشی BLU Dash L3 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1400mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash C Music

مشخصات کامل گوشی BLU Dash C Music سیستم عامل: Android OS, v4.4.2 دوربین : 3MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1450mAh ..

ادامه مطلب

گوشی BLU Dash X LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Dash X LTE سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Dash JR

مشخصات کامل گوشی BLU Dash JR سیستم عامل: Android OS, v2.3 دوربین : 2MP صفحه نمایش: 3.5 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1000mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

قیمت BLU Deco Pro

مشخصات کامل گوشی BLU Deco Pro سیستم عامل: Feature phone دوربین : 3MP صفحه نمایش: 2.6 اینچی حافظه رم گوشی: 256MB RAM باتری: 1200mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Diva

مشخصات کامل گوشی BLU Diva سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.3MP صفحه نمایش: 2.4 اینچی حافظه رم گوشی: 32MB RAM باتری: 820mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب