مشخصات BLU Life One M

مشخصات کامل گوشی BLU Life One M سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life View

مشخصات کامل گوشی BLU Life View سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2600mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life One X (2016)

مشخصات کامل گوشی BLU Life One X (2016) سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.2 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2900mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life Play

مشخصات کامل گوشی BLU Life Play سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.7 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1800mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life Pro

مشخصات کامل گوشی BLU Life Pro سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life One

مشخصات کامل گوشی BLU Life One سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life Pure Mini

مشخصات کامل گوشی BLU Life Pure Mini سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 3000mAh ع..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Life Pure

مشخصات کامل گوشی BLU Life Pure سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 12MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2020mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life One (2015)

مشخصات کامل گوشی BLU Life One (2015) سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتر..

ادامه مطلب

گوشی BLU Life X8

مشخصات کامل گوشی BLU Life X8 سیستم عامل: Android OS, v4.4.2, up to v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 5 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2500mAh ع..

ادامه مطلب