گوشی BLU Vivo 5 Mini

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 5 Mini سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 5MP صفحه نمایش: 4 اینچی حافظه رم گوشی: 512MB RAM باتری: 1500mAh عرضه در باز..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo XL2

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo XL2 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Vivo 4.8 HD

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 4.8 HD سیستم عامل: Android OS, v4.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2000mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo 6

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 6 سیستم عامل: Android OS, v6.0 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 4GB RAM باتری: 3130mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo XL

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo XL سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 3150mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

مشخصات BLU Vivo 4.65 HD

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 4.65 HD سیستم عامل: Android OS, v4.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.65 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 1600mAh ع..

ادامه مطلب

قیمت BLU Vida1

مشخصات کامل گوشی BLU Vida1 سیستم عامل: Feature phone دوربین : 0.1MP صفحه نمایش: 1.8 اینچی حافظه رم گوشی:   باتری: 750mAh عرضه در بازار: ..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo Air LTE

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo Air LTE سیستم عامل: Android OS, v5.0.2 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 2GB RAM باتری: 2050mAh ع..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo 5

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo 5 سیستم عامل: Android OS, v5.1 دوربین : 13MP صفحه نمایش: 5.5 اینچی حافظه رم گوشی: 3GB RAM باتری: 3150mAh عرضه در بازار..

ادامه مطلب

گوشی BLU Vivo Selfie

مشخصات کامل گوشی BLU Vivo Selfie سیستم عامل: Android OS, v5.0 دوربین : 8MP صفحه نمایش: 4.8 اینچی حافظه رم گوشی: 1GB RAM باتری: 2300mAh ع..

ادامه مطلب